Prečo má dnes toľko detí problém s rečou?

01.04.2024

Odpoveď nie je taká samozrejmá. Uvádzam však moju úvahu - tento dojem môžu vytvárať aj nasledovné fakty:

Väčšia informovanosť rodičov

Vďaka internetu a ľahkému prístupu k informáciám, aj informáciám odborného charakteru, viac rodičov logopédiu aktívne vyhľadáva. Kedysi sa rečovým problémom nevenovala toľká pozornosť napriek tomu, že sa vyskytovali.

Lepšie vedecké poznatky

Logopedická starostlivosť značne pokročila. Vedecké výskumy nám pomohli pozrieť sa na rečové problémy pod drobnohľadom a ponúkli nám možnosť skúmať rôzne typy terapií a ich efektivitu. Vďaka tomu dnes napríklad vieme rozlíšiť veľkú skupinu deti s dyslexiou a špecifickými poruchami učenia, ktorí boli v minulosti jednoducho "päťkári".

Odlišný spôsob koncentrácie

Procesy, ktoré pri komunikácií robíme potrebujú naše plné sústredenie. Schopnosť sústrediť sa u dnešných detí ale i dospelých sa mení, potrebujeme sa sústrediť inak. Deti sú často už vo veľmi malom veku vystavované vplyvom, ktoré sústredenosť roztriešťujú. Sem patria rýchlo sa meniace pestrofarebné obrazy v televízií, animované a rýchle hry v tablete, počítači, ale aj nadmerné množstvo rafinovaného cukru v maškrtách, polotovaroch a nápojoch. A poruchy sústredenia sa veľmi často spájajú s poruchami reči.

Odlišná sociálne interakcia

Dnešní rodičia sa so svojimi deťmi tiež rozprávajú inak. Kedysi si rodičia svoje deti vlastne brali so sebou do práce, lebo inú možnosť nemali: na pole, na statok. Matky v mestách nepracovali, starali sa o domácnosť. Hoci popri práci nebolo veľa času na reči a "venovanie sa deťom", rozprávali sa dlhšiu dobu počas dňa. Dospelí trávili viac času spolu a rozprávali sa medzi sebou - deti boli stále pri tom, mohli ich sledovať a učiť sa. Deti spolu tiež trávili viac času - s rovesníkmi, s ktorými môžu reč praktizovať, so staršími deťmi, od ktorých sa môžu pozorovaním učiť a s mladšími deťmi, ktoré môžu učiť vzorom oni. Dnešné deti majú prevažne oboch rodičov pracujúcich. Počas dňa trávia čas v škôlke s deťmi rovnakého veku. Keď sa dospelí rozprávajú medzi sebou, dieťa sa hrá v inej izbe. Deti dnes nemajú toľko príležitostí učiť sa reči prirodzene odpozorovaním od dospelých a od starších detí.

Ak sa rodičia hrajú s dieťaťom s elektronickou hračkou, hovoria menej 

Odlišná hra

Nedávno som čítala jeden výskum, ktorý nepotvrdil, že by elektronické hračky vplývali nepriaznivo na vývin reči. Dokázal však, že ak sa rodičia hrajú s dieťaťom s elektronickou hračkou, hovoria menej ako keď sa hrajú s bežnou hračkou. A to, koľko rodičia hovoria počas hry (alebo bežnej rutiny) s dieťaťom je pre vývin reči zásadné. Dajte pozor na hračky, rozprávky a interaktívne CD-čká, ktoré sľubujú, že rozvíjajú reč dieťaťa. Hračky a rozprávky neučia deti rozprávať. Rozprávanie učí deti rozprávať. Hračka neodpovedá, nežiada od nás hovoriť, neopraví nás. Ukrátenie dnešných detí o "živú" komunikáciu so živými osobami môže byť jedným z faktorov, prečo sa u detí vyskytuje viac problémov v komunikácií.

Lepšia zdravotná starostlivosť

V neposlednom rade je určitým faktorom aj rozvinutá prenatálna starostlivosť a starostlivosť o rizikových a predčasne narodených novorodencov, ktorí v minulosti nemali tak veľkú šancu na prežitie. Rizikoví novorodenci sú ohrození neskorším nesprávnym vývinom reči. Teda určité percento logopedických pacientov tvoria aj predčasne narodené deti a deti s vývinovými syndrómami. Keďže toto percento detí vďaka lepšej lekárskej starostlivosti stúpa celkovo, stúpa aj v logopedických ambulanciách.


Či už niektoré z týchto bodov produkujú plnšie logopedické ambulancie viac alebo menej, detí, ktoré potrebujú logopedickú starostlivosť je viac než dosť. Dokazujú to dlhé čakacie doby u mnohých logopédov. Ak sa problém týka aj Vás, buďte preto trpezliví a nepodceňujte domáci nácvik. Dajte dieťaťu dostatok príležitostí k rozvoju reči a milujte ho. Výsledok sa dostaví. :-)

Mgr. Jana Pečarková

Stretávate sa aj vy s dlhou čakacou dobou k logopédovi?

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!