Čo sa môže stať, ak dieťa nehovorí?

01.04.2024

      Ak Vaše dieťa začína rozprávať neskoro, zbytočne nečakajte a vyhľadajte logopéda. Kým by ste čakali, Vaše dieťa by nikam nenapredovalo. Ba čo viac, s ťažkosťami by ste sa mohli stretnúť aj neskôr. 

Aj Einstein začal rozprávať až v 5-tich rokoch.... a bol dyslektik.

Každé dieťa sa predsa raz rozprávať naučí...

      Túto vetu, ktorú často počúvame od známych, samozvaných odborníkov na detskú reč, treba upresniť. Vývin reči je špecifický a v každom období sa v reči intenzívnejšie rozvíja iná zložka: slovná zásoba, gramatika, výslovnosť, schopnosť čítať a i.. Schopnosti, ktoré sa dieťa naučí v jednom období sú potrebné k tomu, aby sa mohlo naučiť schopnosti nové. Preto zaostávanie v ranom veku môže spôsobiť problém aj neskôr. 

      Napríklad: Ak trojročné dieťa ešte nespája slová do viet, možno sa to naučí v 4 rokoch, ale vety nebudú gramaticky správne. Ak sa gramatika upraví v 5.rokoch, dieťa ešte nebude pripravené na školu. V 1. ročníku bude mať problém naučiť sa správne čítať a písať, v ďalších ročníkoch bude bojovať s učením. 

Ak by trojročné dieťa nechodilo, nik by nepovedal: "Nevadí, má ešte čas. Rozchodí sa, keď pôjde do škôlky. Aj tak by s fyzioterapeutom ešte nespolupracovalo, tak načo ho tým trápiť. Všetky deti sa predsa raz chodiť naučia."

      No v skutočnosti to nie je ani takéto zjednodušené. Nie vždy dieťa iba prejde určitou fázou neskôr. Schopnosti, ktoré si nestihlo dostatočne osvojiť mu budú v nadobúdaní nových schopností chýbať. 

     Napríklad: niektoré z detí, ktoré "preskočili" fázu lozenia a štvornožkovania mávajú v 1. ročníku problém držať správne ceruzku. Nemajú dostatočnú oporu v lakti, ktorú iné deti pri plazení získali. Takáto spojitosť by nám mnohým ani nenapadla. Síce sa dieťa naučilo chodiť, neosvojená schopnosť sa ukázala ako chýbajúca omnoho neskôr, pri osvojovaní si novej, inej schopnosti. A teraz si predstavme, že 3-ročné dieťa, ktoré by už malo gramaticky správne a zrozumiteľne tvoriť súvetia, ešte len hovorí svoje prvé detské slová... Čo všetko mu môže chýbať neskôr? 

      Problémy, ktoré sa dostavia neskôr, môžu a nemusia byť nápadné. Môžu a nemusia Vám prekážať. Deti si tieto deficity nemusia, no môžu uvedomovať, a to až do dospelého veku. Ich neskoršie rozhodnutia, ako výber školy či povolania, môžu byť ovplyvnené ich ťažkosťami v reči. Prečítajte si na ilustráciu rozhovor s dospelým dyslektikom.

      Mojou otázkou ostáva: "Načo to riskovať, načo čakať, keď logopédia predsa nebolí?"

Dieťa, ktoré chodí na logopédiu, nie je hlúpe, ale učí sa pekne rozprávať. Rodič, ktorý chodí s dieťaťom na logopédiu, nie je precitlivený, ale informovaný a zodpovedný.

Ešte je malé, s logopédom by aj tak nespolupracovalo

      Tohto sa báť určite nemusíte. To preto, že pri najmenších deťoch (do 3-4 rokov) logopéd pracuje najmä s rodičom. Tak, ako je to napríklad v Kurze pre rodičov "Nehovorí? Nečakajte!". Rodič je ten, kto je s dieťaťom najčastejšie a kto ho môže najlepšie stimulovať v reči. Logopéd Vám ukáže ako na to. V Kurze pre rodičov, napríklad, Vás to i priamo naučí, dá Vám možnosť si to vyskúšať a poskytne Vám vhodnú spätnú väzbu.

Načo ho trápiť logopédiou?

      Milé maminky, logopédia nie je žiadne trápenie! :D Už nie je iba o paličkách v ústach a bielych plášťoch. Mnoho dnešných logopédov robí terapiu s deťmi hravou formou. Starší sedia za stolíkom so zaujímavými pracovnými listami, pomôckami, kartami, pexesom... Mladší sedia na koberci a pani logopedička ich s pomocou zaujímavých hračiek učí pekne rozprávať. Mnoho detí sa na stretnutie s logopédom teší. Detský logopéd nie je doktor, z ktorého majú deti strach: nepichá injekcie, nepredpisuje lieky, nechodí od hlavy po päty v bielom plášti s rúškom na tvári. Naopak, má pre deti mnoho zaujímavých hier a úloh.

Rozrozpráva sa v škôlke, ako ostatní

      O tom, či a prečo sa niektoré deti "rozrozprávali" v škôlke, si môžete prečítať v tomto článku. Nezabúdajte však, že čím skôr začnete vhodne stimulovať reč dieťaťa, tým skôr uvidíte nejakú zmenu.

Logopédia nie je žiaden zázrak. No pomáha: deťom, aj rodičom.

    Nik nemôže povedať, že ak sa predsalen odhodláte a zájdete k logopédovi, Vaše dieťa začne ako šibnutím čarovného prútika okamžite rozprávať. Niekedy sú za tým hodiny a hodiny spoločnej domácej snahy. A niekedy nás i napriek tomu možnosti a schopnosti dieťaťa jednoducho "nepustia" k takým pokrokom, aké by sme si priali. Vývin reči je veľmi individuálny a neexistujú 2 rovnaké deti. Jedno dieťa môže oneskorovanie rýchlo dobehnúť, iné bude napredovať iba po malých krôčkoch. Rozhodne však budú väčšie, ako bez žiadnej stimulácie.

      Mnoho terapií v súčasnej logopédií sú tzv. "evident based", čiže "založené na dôkazoch". To znamená, že ich efektivita je vedecky preukázaná výskumom. Tak je to napríklad i pri Kurze pre rodičov.

     Okrem toho, že návšteva logopéda prospieva deťom, často ulahodí aj rodičom: konečne zistíte, či Vaše obavy boli alebo neboli odôvodnené. Zistíte, čo a prečo má vlastne Vaše dieťa za rečový problém. Uvidíte, ktoré sú jeho silné a slabé stránky a naučíte sa tie slabé vhodne stimulovať. Stretnutia s logopédom môžu úplne zmeniť Váš postoj a pomôcť Vám vyrovnať sa pocitmi, ktoré prežívate. Tak, ako tomu celkom určite je aj pri kurze pre rodičov. 

      Naučíte sa, čo môžete od dieťaťa najbližšie očakávať a budete sa tak čoskoro môcť tešiť z nových, aj malých, pokrokov. Z mnohých rodičov sa potom stávajú akísi "laickí logopédi", ktorí vedia aj sami vymyslieť vhodnú aktivitu. S niektorými takýmito mamičkami aj oteckami si dopisujem ešte po ukončení terapie: majú "arzenál" pomôcok väčší ako ja a často ma prekvapia novou zaujímavou pomôckou, či aktivitou. Rodičia, ktorí pochopia, čo presne sa deje s rečou ich dieťaťa sa nestanú "odborníkmi na logopédiu", ale stanú sa tým najlepším "odborníkom na svoje dieťa".

Rodičia, ktorí pochopia, čo sa deje s rečou ich dieťaťa sa stanú odborníkom na svoje dieťa.

      Ak máte podozrenie, že s rečou Vášho dieťaťa niečo nie je v poriadku, nečakajte. Nenechajte sa odradiť radami samozvaných odborníkov. O Vašom dieťati toho veľa nevedia a logopédia ako veda od "ich doby" výrazne pokročila. Naučte sa Vášmu dieťaťu pomôcť. Informujte sa. Ozvite sa. A staňte sa odborníkom na reč Vášho dieťaťa.

       Držím Vám palce vo vašich prvých rečových pokrokoch!


Mgr. Jana Pečarková, logopedička

Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!