Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

07.04.2024

Nie ste si istí, či sa vývin reči Vášho dieťaťa vyvíja správne? Kedy vyhľadať odborníka a kedy nie? Tento článok síce nemôže slúžiť ako kuchárska kniha - často je potrebné, aby dieťa videl odborník, ktorý rozhodne, či jeho starostlivosť potrebuje. Tieto body by Vám však mohli pomôcť lepšie sa v reči detí zorientovať:


Pre presnejšie zistenie si môžete objednať aj online konzultáciu s logopédom.

Deti do 1. roka:

Deti do 1.roka zväčša ešte nekomunikujú pomocou konkrétnych slov, ale prostredníctvom napr. džavotania, gest, napodobňovania a ďalších iných "predchodcov" hovorenej reči. To však neznamená, že nemôžu patriť pod dohľad logopéda. Existuje niekoľko vrodených problémov, ktoré Vás môžu priviesť do logopedickej poradne už počas 1. roku života dieťaťa. Sem patrí napríklad rázštep podnebia alebo vrodená hluchota.

Ako vyzerá reč v 1 roku?

Okolo 1 roka dieťa začína používať svoje prvé slová. Často sú jednoduché a pripomínajú skôr zvuky: hav-hav, mňam, pá-pá. Ročné deti používajú niekoľko gest (pápá, daj, hopa, nie), reagujú na oslovenie a dokážu nadviazať očný kontakt. Rozumejú jednoduché pokyny (nepapaj to, kde je havo? Prines papučky, ideme pápá?). Vymieňajú si s Vami niekoľko jednoduchých hrových aktivít (vy buchnete do stola - dieťa buchne do stola, vy, dieťa, vy a potom dieťa; postavíte vežu - dieťa ju zhodí, postavíte - zhodí a tak dokola). 

Ak si s Vami dieťa v 12 mesiacoch takéto hry nevymieňa, nereaguje na oslovenie a nedokáže nadviazať očný kontakt, je vhodné zvážiť návštevu odborníka, napr. psychológa. Ak si dieťa "rozprávalo, hrkútalo" zhruba v 3-6 mesiacoch, no náhle prestalo a už nezačalo, tiež odporúčam obrátiť sa na odborníka alebo pediatra.

Špeciálna pozornosť:

Existuje niekoľko typov detí, ktoré označujeme za ohrozené oneskoreným vývinom reči. Sem patria deti s niektorými vrodenými postihnutiami či syndrómami, ktoré sa s oneskoreným vývinom reči spájajú, napr.: Downov syndróm, porucha sluchu, porucha zraku, autizmus, detská mozgová obrna. Pri týchto deťoch je vhodné podrobnejšie pozorovať ich vývin reči a čo najskôr začať s intervenciou. Špeciálnu pozornosť môžeme venovať aj deťom, ktoré majú silnú dedičnú predispozíciu: napríklad ak sa obaja rodičia v detstve oneskorovali v reči, alebo ak mali s rečou problém ich starší súrodenci; prípadne deťom, ktoré prekonali závažný zápal stredného ucha v priebehu prvého roka života. Pokiaľ ste v tomto odseku našli Vaše dieťa, môžete logopéda navštíviť aj preventívne a požiadať o sledovanie vývinu jeho reči.


1 - 2 roky:

Kým oneskorovanie sa vo vývine reči vedia odborníci zistiť už pred prvým rokom, tak počas druhého roka to už môže byť zreteľné aj pre laikov. Okolo 18 mesiacov deti začínajú tvoriť svoje prvé 2-slovné "vety". Hovoria už okolo 50-70 slov a tiež používajú gestá. V 2 rokoch už deti začínajú používať aj prvú, jednoduchú gramatiku (padla namiesto bác, hračka/ hračky a pod.).

Pokiaľ dieťa v 1,5 roku ešte nezačalo používať žiadne slová, citoslovcia, zvuky a nepoužíva ani gestá; ak máte pocit, že Vám dieťa nerozumie; neudržuje očný kontakt, nereaguje na oslovenie, hrá sa nešpecificky (so všetkými hračkami rovnako: hrká, búcha jednu o druhú - nehrá sa nasledovne: s autíčkom jazdí, kočík tlačí, bábu očeše/ uloží do postieľky, kocky stavia jednu na druhú a pod.), je lepšie sa ísť radšej uistiť. Odborník Vás môže buď upokojiť alebo v prípade potreby zahájiť správnu a včasnú intervenciu.

Ak dieťa v 2 rokoch (24 mesiacoch) nehovorí aspoň 50 zmysluplných slov alebo nehovorí niekoľko 2-slovných kombinácií (napr. Mama daj, daj ham, pápá ocko, bábá papá a pod.), je to dôvod na vyhľadanie logopéda. 


2 - 3 roky:

To, čo sa v detskej reči v tomto období rozvíja najzjavnejšie, je dĺžka viet a slovná zásoba. Slová už nie sú "detské", viac sa podobajú na skutočné (ham už je papám, hav-hav už je pes, gó už je lopta). Často sa zdá, že sa dieťa odrazu "rozrozpráva". V období 24 - 30 mesiacov začínajú deti používať troj-slovné kombinácie, neskôr prvé rozvité vety. Vo veku 30 - 36 mesiacov začínajú používať súvetia s čoraz presnejšou gramatikou. Správne už vyslovujú hlásky: m,n, p, t, k, h. V tomto období si od detí vypočujete ich prvé jednoduché "príbehy", napríklad o tom, čo ste dnes robili.

Ak Vaše dieťa v 3 rokoch nepoužíva krátke, 3-4-5 - slovné (zmysluplné) vety, vyhľadajte logopéda. Rodičia detí, ktoré sa v 3 rokoch oneskorujú v reči často opisujú, že dieťa "všetko rozumie, ale málo hovorí". Logopéda vyhľadajte aj v prípade, ak dieťa vyslovuje niektoré hlásky šušlavo s jazykom výrazne vpredu medzi zubami, vonku z úst alebo začína hovoriť hrdelné, tzv. "francúzske R".


3 - 4 roky:

V tomto období sa výraznejšie začína formovať schopnosť rozprávať krátke príbehy. Gramatika sa upraví a, na radosť všetkých rodičov, výslovnosť je čoraz zrozumiteľnejšia.

Zasekáva sa

V období okolo 3 rokov u mnohých detí môžeme pozorovať tzv. "vývinové neplynulosti": deti rozprávajú rýchlo, opakujú slová, hlcú slová, nestačia s dychom, zasekávajú sa v reči... Je to prirodzený jav. Dieťa samotné ho nevníma ako nedostatok vo svojej komunikácií a je vhodné, ak ho tak nevnímajú ani rodičia. Toto obdobie spravidla prejde do niekoľkých mesiacov. Viac o vývinovej neplynulosti, ako na ňu (ne)reagovať, ako ju odlíšiť od skutočnej zajakavosti a kedy navštíviť logopéda sa dozviete v tomto článku.


Pokiaľ Vaše dieťa v 4 rokoch rozpráva nezrozumiteľne pre väčšinu cudzích ľudí a niekedy aj pre Vás, často a vždy inak komolí slová, zajakáva sa, nerozumie zložitejším inštrukciám (napr.: vezmi si dáždnik a potom ma počkaj pri dverách), má "vlastný slovník", hovorí často gramaticky nesprávne a jeho rozprávania akoby nemali "hlavu a pätu", kontaktujte logopéda. Vyhľadajte ho aj v prípade, ak dieťa vyslovuje niektoré hlásky šušlavo s jazykom výrazne vpredu medzi zubami, vonku z úst alebo začína hovoriť hrdelné, tzv. "francúzske R". Pozornosť logopéda si zaslúžia aj deti, ktoré často rozprávajú chripľavo alebo im "preskakuje" hlas.


4 - 5 rokov:

Stále sa vylepšujú rozprávačské schopnosti, dieťa Vám už celkom pekne prerozpráva známu rozprávku alebo Vás pri čítaní "opravuje" ako to naozaj bolo. Zlepšuje sa jeho pamäť. Lepšie dokáže sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky, čo sa odzrkadlí aj na výslovnosti. V 4 rokoch dieťa začína používať hlásky: s,z,c,dz, š,ž,č,dž. V 5 rokoch začína používať aj najťažšie hlásky: L a R. Niekedy si však rodičia na vytúžené "R-ko" musia počkať až do 7 rokov.

Ak Vaše dieťa v 5. rokoch nedokáže nasledovné, vyhľadajte logopéda: Všetky hlásky hovorí správne, hovorí gramaticky správne, hovorí aj v súvetiach, nezajakáva sa, to, čo hovorí, je logické a udalosti v príbehu majú správne poradie, hlas dieťaťa znie prirodzene (čistý, zvučný, jasný, v primeranej výške a sile).


5 - 6 rokov:

Schopnosti predškolákov sa stále zlepšujú. Začínajú sa zaujímať aj o školské aktivity: vedia kresliť a správne držia ceruzku, radi vypĺňajú pracovné zošity, udržia sústredenú pozornosť na zadanú úlohu i keď ich nebaví, naučia sa slabikovať aj odlíšiť 1. hlásku slova; vedia napísať niekoľko písmen, prerozprávať aj rozprávku, ktorú prvýkrát počuli alebo videli. Čo všetko by malo vedieť dieťa pred vstupom do školy si môžete prečítať v tomto článku.

Pokiaľ Vaše dieťa pred vstupom do školy niektorú hlásku nehovorí / nehovorí správne, vyhľadajte logopéda.


Napriek tomu, že som sa snažila zahrnúť a zjednodušene vysvetliť všetko dôležité, môžete mať aj naďalej pochybnosti. Moja rada teda znie: 

Akékoľvek pochybnosti zo strany rodičov sú dostatočným dôvodom na návštevu logopéda. 

Už len to, že ste sa rozhodli čítať tento článok, môže znamenať, že by ste na konzultáciu k logopédovi mohli zájsť.

Pokiaľ sú Vaše pochybnosti neodôvodnené, logopéd Vám to povie a vy sa už nebudete trápiť. Potom sa môžete rozhodnúť, či sa vrátite domov a necháte nábor nových schopností na prirodzený zdravý vývin dieťaťa alebo ostanete v jeho starostlivosti a budete tak preventívne a aktívne napomáhať tomu, aby sa dieťa naučilo správne a trošku rýchlejšie to, čo má v danom období vedieť ovládať.

Ak boli Vaše pochybnosti odôvodnené, buďte vďační, že sa Vám ich podarilo odhaliť tak skoro. Čím skôr sa totiž podchytia problémy v reči, tým skôr a rýchlejšie sa dokážu naprávať a dobiehať.

Ak má Vaše dieťa od 0 do 5 rokov a nespája viac ako niekoľko slov, skúste kurz pre rodičov "Nehovorí? Nečakajte!".

Prajem Vám veľa rečových úspechov :-)

Mgr. Jana Pečarková

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!