Čo má vedieť dieťa pred vstupom do školy?

17.02.2024

V každom období dieťaťa sa rozvíja niektorá oblasť materinského jazyka viac, iná menej. Výslovnosť dieťaťa sa rozvíja intenzívne spravidla do 5.roku života, potom by už dieťa malo používať i ťažké hlásky ako sú sykavky (S,Z,C,DZ,Š,Ž,Č,DŽ), L a R. Posledné 2 sa zvyknú tolerovať do 7.rokov - ide vtedy o tzv. predĺženú nesprávnu výslovnosť. Zároveň by všetky mali byť vyslovované a tvorené správne (teda nie "francúzske R", či jazyk vybiehajúci medzi zúbky pri vyslovoaní sykaviek.). Reč by mala byť zrozumiteľná pre každého a slová by nemali byť skomolené.

Po 5. roku sa však najviac rozvíja naratívna, alebo rozprávačská schopnosť. Dieťa začína rozprávať príbehy, ktoré majú nie len úvod, jazdro aj záver, ale i príčinu a pointu. Dieťa chápe a vie presne pomenovať "čo sa prečo stalo". Tieto udalosti majú i správne logické poradie (najprv sa umyjem, až potom sa oblečiem, nie naopak). Mladšie deti ešte rozprávajú príbeh ako "všetkovkope", predškolákovi sa to už nestane. Používa pri tom i súvetia a hovorí gramaticky správne. Správne používa minulý a budúci čas, predložky, správne časuje a skloňuje. Má bohatú slovnú zásobu (až 2000 slov). Neznámu rozprávku si pomerne presne zapamätá a prerozpráva. Nebojí sa komunikácie, udržiava očný kontakt, sám iniciuje otázky. Dokonca si aj overí, či Vám porozumel správne. Nezačne rozprávať odrazu o niečom, pri čom ste neboli - už ráta s tým, že o tom neviete a uvedie Vás do deja. Správne porozumie i zložito povedanej inštrukcii. Napríklad: Ukáž najprv na dvere a potom na okno! Dotkni sa svojho ucha alebo nosa! Polož tento papier pod stôl! Ak je tu 5 okien, zdvihni ruku! A podobne. Zvládne tiež vyslabikovať niekoľko slov, počuje i prvú hlásku v slove ak ju zvírazníte a často pozná i niekoľko písmen, zaujíma sa o to. Zopakuje po Vás bez chyby i ťažké, dlhé, či vymyslené slovo, dlhšiu vetu, zapamätá si aj 3-4 čísla za sebou. Rovnako po Vás bez zaváhania správne zopakuje niekoľko pohybov jazykom, napr. vyplaziť dolu a podržať, dať ho za horné zuby, na hornú peru, striedavo ho dávať rýchlo do pravého a ľavého kúta pery, usmiať sa a našpúliť pery rýchlo za sebou, zahryznúť a fúknuť a i. Dýcha nosom, zúbky majú správny zhryz a jazyk v pokoji ani pri reči netrčí von z úst. Hlas znie prirodzene, je zvučný, jasný, v primeranej výške a sile, bez chripotu. Nezajakáva sa - neopakuje slová, či ich časti. Dokáže sa 15-20 minút sústrediť aj na činnosť, ktorá ho nebaví, ale dostalo ju za úlohu.

Prečítajte teda dieťaťu novú rozprávku a požiadajte ho, aby Vám ju prerozprávalo. Orientačne si tak skontrolujete, aké sú jeho rozprávačské schopnosti a či spomínané úlohy dokáže. Pokiaľ máte pochybnosti, nechajte si Vaše podozrenia potvrdiť alebo vyvrátiť odborníkom.

Mgr. Jana Pečarková

CHECKLIST k tomu, ako má dieťa rozprávať v 3. a 5. rokoch nájdete aj v publikácií LOGOPÉDIA VČAS.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!