Rozrozprával sa v škôlke

22.02.2024

Často počúvam, ako sa deti s oneskoreným vývinom reči "odrazu posunuli" po nástupe do škôlky. Stalo sa to aj mnohým deťom, s ktorými som pracovala. Ako je to možné, že dieťa, z ktorého sme "nedostali ani slovo" sa odrazu tak rýchlo rozrozpráva? Nestačí potom dieťa jednoducho dať do škôlky?

Múdre maminky všetko rozumejú

Inteligentné a vnímavé maminky rozumejú svojim deťom aj bez slov. Často stačí, aby sa dieťa pozrelo, usmialo a mama už presne vie, čo dieťa chce. Ak mu to ihneď splní, nedá tak dieťaťu šancu komunikovať "ťažším, vyšším" spôsobom, napríklad jasným gestom, slovom, vetou. Toto maminkovské umenie však deti v škôlke neovládajú. Preto je dieťa nútené rozvinúť stupeň svojej komunikácie a častejšie dostáva šancu komunikovať inak.

Deti rozprávajú jednoduhšie

V škôlke sa dieťa stretne s rovesníkmi, s trošku mladšími, s trošku staršími deťmi. Stretne sa s deťmi, ktoré rozprávajú rovnako, lepšie, horšie, či iba o trošku lepšie ako ono samé. Majú viac rečových vzorov, od ktorých sa môžu učiť. Reč dospelých je však komplexnejšia: hovoríme dlhé súvetia, zložité slová, hovoríme omnoho rýchlejšie ako deti. Pre dieťa je jednoduhšie porozumieť rovesníkovi, zopakovať slová po inom dieťati.

Deti robia zaujímavé veci

Ak by sme si zapisovali, o čom sa s deťmi počas dňa rozprávame, možno by nás prekvapilo, aké veľké percento tvoria príkazy, zákazy, inštrukcie týkajúce sa denných rutín. V škôlke sa deti hrajú. Rozprávajú sa o hre, o zvieratkách a traktoroch, o mamičkách a oteckoch, o stavaní kociek... o samých zaujímavých veciach! Dostávajú sa do svojho hravého sveta, ktorý je pre ne dôležitý a v ktorom sa môžu učiť. Každé dieťa bude radšej rozprávať o pieskovom hrade než o tom, čo si má ráno obliecť. Opäť tak dieťa dostáva viac príležitostí k hovoreniu.

Robia to všetky deti

Všimli ste si, že keď dieťaťu pustíte reláciu pre deti s pestro oblečenými dospelými, začne s nimi tlieskať, spievať, tancovať...? Za týmito dospelými stojí väčšinou hlúčik malých detí, ktoré tiež opakujú. Robia to všetky a je to veľká zábava! Rovnako to funguje aj v škôlke. Pani učiteľka niečo ukáže a všetky deti opakujú. Nechajú sa stiahnuť davom, kolektívnou zábavou. A znovu majú dobrý podnet k hovoreniu.

Deťom pomáha kontakt s inými deťmi. Vnímavá mamička však vie pomôcť viac ako škôlka.

Pre správny rozvoj reči je dôležité, aby dieťa malo umožnený dostatočný kontakt s inými deťmi: v kolektíve, s rovesníkmi, ale i staršími a mladšími. Pokiaľ nechodí do škôlky, umožnite mu ho iným spôsobom.

Maminky však môžu všetky tieto veci "obkukať", naučiť sa ich a pomôcť tak k rozvoju detskej reči aj doma:

  • Hoci rozumiete Vášmu dieťaťu hneď, POČKAJTE, kým si vypýta, čo potrebuje, a očakávajte najlepší možný spôsob komunikácie, aký vie (nie pohľad, ale gesto; nie gesto, ale slovo; nie slovo, ale slovné spojenie).
  • Rozprávajte čo najjednoduchšie. Pomaly, zrozumiteľne. Hovorte krátke vety, iba o čosi dlhšie ako dieťa. Používajte jednoduché slová, ktorým dieťa rozumie a môže ich ľahko zopakovať.
  • Robte s dieťaťom zaujímavé veci. Často sa spoločne hrajte. Aktívne ho zapojte aj do vašich bežných činností a povinností. Veľa komentujte. Neobmedzujte vaše rozhovory s dieťaťom na príkazy a zákazy.
  • Robte to, čo chcete, aby robilo Vaše dieťa. Dieťa nebude tancovať, ak netancujete vy. Nebude tlieskať, ak netlieskate aj vy. Nebude čítať knihy ak ich nevidí čítať Vás a nebude veľa rozprávať, ak nemá umožnené vidieť rozhovory dospelých.
  • K tomu dieťaťu umožnite dostatočný kontakt aj v detskom kolektíve.

A potom budete môcť povedať, že nie len "škôlka zázračne pomohla", ale veľká časť zásluh sa pripíše aj Vám, rodičom!

Ak si chcete aj prakticky vyskúšať, naučiť sa a efektívne využívať mnohé stratégie, ktoré Vášmu dieťaťu pomôžu, príďte na online kurz pre rodičov "Nehovorí? Nečakajte!"

Prajem Vám veľa pripísaných zásluh! ;-)

Mgr. Jana Pečarková

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!