POMÓC! Ideme k logopédovi: čo čakať?

28.03.2024

Ako vyzerá sedenie na logopédií? Ako dlho trvá? Budem vovnútri alebo budem čakať vonku? Čo sa očakáva od môjho dieťaťa? Máme sa na to nejako pripraviť? Čo môžem od logopédie očakávať? ... toto sú časté otázky rodičov, ktorí sa s dieťaťom chystajú k logopédovi po prvý krát. 

Odpovedať na ne je pomerne náročné. Odpovede sa totiž môžu líšiť od logopéda k logopédovi, či dokonca od dieťaťa k dieťaťu. Skúsim však zhrnúť zopár vecí, ktoré sú u väčšiny logopédov podobné:

Prvé stretnutie môže prekvapiť

Prvé stretnutie vyzerá často inak ako tie ďalšie. Väčšinou je dlhšie a "nudnejšie". Nenechajte sa tým odradiť! Aby sme mohli pre dieťa vytvoriť plán "na mieru", je potrebné získať o ňom čo najviac údajov. Na prvom stretnutí sa často vypĺňa tzv. "anamnéza", prípadne nejaké ďalšie dotazníky. Logopéd sa Vás na tieto údaje môže pýtať alebo Vám ich dá vyplniť v dotazníku, kým on nadviaže kontakt s dieťaťom, prípadne si "niečo zapisuje". Pravdepodobne Vám práve zakladá kartu. Niektorím rodičom to môže pripadať byrokratické, či trochu neosobné, je to však potrebná záležitosť. Nezľaknite sa zdĺhavých dotazníkov. Nikdy nemajú "správne a nesprávne" odpovede. V konečnom dôsledku skvalitnia terapiu a následne aj komunikačné schopnosti Vášho dieťaťa. Ak chcete tento proces urýchliť a logopédovi trošku pomôcť, môžete si potrebné anamnestické údaje pripraviť dopredu už doma. Medzi časté otázky patrí:


Ak ste sa stretli s priveľmi dlhým poradovníkom k miestnemu logopédovi, skúste online konzultáciu. Nenahrádza síce plnohodnotné stretnutie, na ktorom logopéd vidí dieťa "zoči-voči", avšak môžete ju mať už túto sobotu a zodpovedať si na svoje otázky, uistiť sa a vedieť, ktorým smerom sa uberať ďalej.


Anamnestické údaje

ZÁKLADNÉ

  • Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a poisťovňa (ak navštívite logopéda v zdravotníctve) adresa, telefonický kontakt na rodiča, e-mail

RODINNÉ

  • Či mal niekto z rodiny rečový problém, dedičné ochorenie či postihnutie, kedy a aké
  • Koľko má dieťa súrodencov, ako starých a či ich rečový vývin prebiehal v poriadku
  • Povolanie rodičov/ opatrovníkov a ich ukončené vzdelanie

OSOBNÉ

  • Ako prebiehalo tehotenstvo, pôrod
  • Aké ďalšie ochorenia má dieťa, aké závažné ochorenia, úrazy a operácie prekonalo, či navštevuje/ navštevovalo iných odborníkov (psychológ, neurológ, iný logopéd, ORL, rehabilitácia)
  • Ako prebiehal vývin dieťaťa: kedy začalo sedieť, loziť, chodiť, kedy začalo vydávať zvuky, slabiky, kedy začalo hovoriť prvé slová, spájať slová, ako hovorí teraz, či používalo cumlík, fľašku a dokedy

PROSTREDIE

  • Ako vyzerá prostredie, v ktorom dieťa žije: či žije s oboma vlastnými rodičmi alebo s inou rodinou/ opatrovníkmi, teda kto sú najbližšie osoby dieťaťa, či navštevuje MŠ, ZŠ, odkedy a akú, ako sa rozpráva doma - spisovne, či nárečovo, jedným, či viacerími jazykmi, ako reaguje okolie na rečový problém dieťaťa

AKTUÁLNE

  • Samozrejme, logopéd sa Vás spýta, aké problémy pozorujete u Vášho dieťaťa teraz, prečo ste prišli a čo by ste chceli zlepšiť

Prípadne nejaké ďalšie oblasti, ktoré logopéd uzná za vhodné

Po takomto podrobnom "vypočúvaní" sa logopéd porozpráva s dieťaťom a urobí prvú, väčšinou skôr orientačnú diagnostiku. Môže sa preto stať, a nie je to ojedinelé, že z prvého stretnutia odídete bez "domácej úlohy", prípadne aj bez konkrétneho vyjadrenia o diagnóze. U mnohých malých detí je totiž pravdepodobné, že na prvom stretnutí s "novou tetou" im nebude moc "do reči" a nepodajú taký výkon, aký by podali, napríklad, na treťom stretnutí. Logopéd s tým ráta a aj preto sa niekedy s uzatváraním konečných rozhodnutí "neponáhľa", aby dieťaťu neuškodil. Keď si však bude niečím istý, určite Vás o stave reči Vášho dieťaťa postupne podrobne informuje.

Ach tá diagnostika!

Diagnostika dieťaťa môže trvať aj niekoľko ďalších sedení. Niektorí logopédi uprednostňujú urobiť najprv kompletnú diagnostiku. Mnohí iní zas robia tzv. "diagnostickú terapiu", teda robia aj diagnostiku, aj terapiu zároveň, aby Vám už mohli ukázať niektoré cvičenia, ktoré môžete robiť doma. Oba postupy sú správne. Každému logopédovi, dieťaťu a rodičovi môže vyhovovať niečo iné. Aj dĺžka diagnostiky závisí najmä od diagnózy, príznakov, i od spolupráce dieťaťa. Niektoré diagnostické dotazníky vypĺňa rodič doma, niektoré testy robí logopéd priamo s dieťaťom a niekedy sa diagnostika robí aj tak, že rodič sa "hrá s dieťaťom" a logopéd ich pri tom "pozoruje". Keď logopéd robí diagnostický test s dieťaťom, môže Vás "poslať za dvere". Môže Vás odporučiť aj k inému odborníkovi (neurológ, psychológ, ORL, čelustný ortopéd), od ktorého si vyžiada odbornú správu. Dokonca Vás logopéd môže prekvapiť aj tým, že si od Vás vypýta audio/video nahrávku, ako sa s dieťaťom rozprávate/ čítate/ hráte doma.

Má sedenie nejakú štruktúru?

Áno, a závisí od logopéda, aká sa mu osvedčila. Na začiatku sa Vás väčšinou opýta, ako sa Vám darilo cvičiť doma, čo išlo, čo nešlo, čo ste sa naučili a s čím ste mali najväčší problém. Potom logopéd pracuje s dieťaťom, zatiaľ čo vy sa pozeráte alebo sedíte vonku - podľa toho, aký si logopéd zaužíval zvyk alebo ako ste sa predtým dohodli. Viac o tom, prečo by mal byť rodič "dnu alebo von" si môžete prečítať v tomto článku. Následne Vám logopéd určí domácu úlohu do ďalšieho stretnutia a nechá priestor na otázky.

Vyššie popísané nie je univerzálna štruktúra logopedického stretnutia. Taká neexistuje. Je to iba súhrn z praxe, ako to približne na väčšine pracovísk (poradní alebo ambulancií) prebieha. Schéma stretnutia sa môže veľmi líšiť od logopéda k logopédovi.

Niektorí logopédi, ak majú tú možnosť, majú k dispozícií kameru a robia nahrávky sedení. V takom prípade Vás o tom informujú. Nahrávky sa nezverejňujú: väčšinou slúžia na to, aby si ich logopéd v prípade nezrovnalostí mohol pustiť znovu, urobiť lepšiu diagnostiku, porovnať pokrok dieťaťa, (prípadne Váš pokrok ak pôsobíte ako hlavný "koterapeut"), alebo aby Vám ukázal, čo sa na stretnutí dialo, ako ste komunikovali s dieťaťom a ako by ste to doma mohli vylepšiť. Niekedy vie byť takáto nahrávka v terapii veľmi prínosná. Kurz pre rodičov detí oneskorujúcich sa v reči "Nehovorí? Nečakajte!", napríklad, využíva video feedback ako jednu z hlavných pracovných metód.

Špecifické sú logopedické sedenia v rámci školy či škôlky, na ktorých sa rodič nezúčastňuje vôbec, nakoľko prebiehajú počas vyučovania. V takom prípade je dobré, ak má logopéd špeciálne hodiny, v ktorých ho môžete navštíviť a popýtať sa na pokroky dieťaťa, na domáci tréning. Určite túto možnosť využite alebo si ju aj sami vytvorte. 

To sa sedí hodinu pred zrkadlom?

Nenájdete snáď logopéda, ktorý by nemal v miestnosti zrkadlo! Nenájdete však ani takého, ktorý by nemal hračky (ak pracuje aj s deťmi). To, ako terapia prebieha, aj to, ako dlho trvá, závisí od konkrétneho problému dieťaťa (diagnózy a jej špecifík) aj od jeho veku. S mladšími sa robí hravou formou, so staršími je štruktúrovanejšia. Niekedy treba "usedieť" chvíľu za zrkadlom, či stolíkom, inokedy si logopéd sadne s dieťaťom na koberec. A možno počas jedného sedenia urobí jedno aj druhé. Opäť to závisí od logopéda i od dieťaťa.

To, ako dlho prebieha terapia NEZÁVISÍ od toho, či logopéd "na Vás má čas", ale od toho, koľko minút terapie dieťa potrebuje a zvládne. Pri niektorých problémoch ste "vybavení" za 15 minút, pričom iní môžu "byť vovnútri" aj vyše hodinu. Spočiatku môžete mať dlhšie/ častejšie sedenia a neskôr kratšie, prípadne aj naopak. Nezávisí to od šikovnosti dieťaťa, ani od toho, či má niekto "protekciu", keď je tam dlhšie. Jednoducho je to individuálne. Rovnako ako doktor venuje iný čas bežnej angíne a iný čas zápalu slepého čreva. Preto čas potrebný na terapiu nikdy neporovnávajte s inými rodičmi a dôverujte v tomto smere svojmu logopédovi.

Logopédia ako hudobná škola

Rada používam toto prirovnanie. Tí, ktorí chodili v detstve do hudobnej školy, vedia, že samotný fakt, že ju navštevujú, nestačí k tomu, aby sa naučili hrať napr. na klavír. 

Hodina klavíra je prikrátka a primálo častá na to, aby Vás na nej učiteľ naučil celú skladbu. Ukáže Vám, ako na to. Pomôže Vám s ťažkými pasážami. Dá Vám domácu úlohu. A potom si to musíte doma "odmakať". Pekne, každý jeden deň, doma sadnúť za klavír a "drilovať" podľa inštrukcií. Aby na najbližšej hodine učiteľ skontroloval, ako ste nacvičili prvých pár taktov. Opraví chyby, pomôže ďalej, dá tipy, ako to vylepšiť - a na úlohu dostanete nacvičiť ďalších pár taktov - všetko pekne postupne. Nemôžete zahrať na prvý krát celú skladbu: musíte cvičiť takt po takte.. najprv jednou rukou, potom oboma... najprv noty, prstoklad, potom dynamiku, pedál, výraz.... až potom vznikne krásna skladba.

Takto podobne to funguje na logopédií. To je moja odpoveď na otázku "čo sa dá od logopédie čakať". Môžete očakávať, že to bude niekedy fuška, že si to doma "odmakáte", a že budete občas "kopať do klavíra". Pôjdete po maličkých, postupných krokoch a niekedy budete mať pocit, že "z tohto gulášu nemôže vzniknúť pekná skladba", lebo pieseň ešte nebude celá. Možno občas budete závidieť deťom, ktoré rovnakú skladbu nacvičili skôr. Môžete však očakávať i to, že budete mať dobrého učiteľa, ktorý Vás povedie. Že nepôjdete "naslepo" ako samoukovia, ale budete mať po boku odborníka i priateľa, ktorý Vaše pokroky bude sledovať a vždy Vám poradí. Pomôže Vám prejsť cez ťažké pasáže a vyrovnať sa s nepriaznivými pocitmi. Hoci to niekedy pôjde pomaly, inokedy zas budú chvíle, keď budete motivovaní a pôjde Vám to "ako po masle". A keď sa začne skladba naozaj na skladbu podobať, bude to úžasný pocit. Konečný výsledok bude stáť za to a možno dokonca zahviezdite na školskom koncerte. Toto všetko môžete počas logopédie zažiť.

A čo sa očakáva od dieťaťa?

Nič. Od dieťaťa sa očakáva, že bude dieťaťom. Takým, aké je. So svojou povahou, so svojimi huncúctvami i šikovnosťou. Tým, ktoré Vás občas rozčertí a občas dojmä k slzám. Tým Vašim. Tým, ktoré milujete.

Všímajte si, čo Vášmu dieťaťu ide dobre, v čom vyniká (i keď to práve nebude reč) a podporte ho v tom. Snažte sa pravidelne cvičiť podľa inštrukcií logopéda. A vedzte, že každé dieťa "ide svojím tempom", pretože tak to má byť. Všímajte si i malé pokroky v reči (to Vás logopéd môže naučiť) a tešte sa z nich. A potom už len Vaše dieťa milujte, oceňujte a obdivujte. A nezabudnite mu to občas povedať. Celkom určite Vám bude rozumieť! ;-)

Prajem Vám veľa rečových úspechov a krásnych spoločných chvíľ.


Mgr. Jana Pečarková
Pozrite si tiež moje Online kurzy a materiály


Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!