Rozpráva sa s ním detsky

19.03.2024

Moja rodina sa s našim bábätkom rozpráva veľmi detsky. Bojím sa, aby nezačalo rozprávať zle. Je to správne?

Chceme, či nechceme, s malými deťmi sa rozprávame inak ako s dospelými. Dokonca aj staršie deti sa s tými mladšími rozprávajú inak ako medzi sebou. Je to prirodzené a správne: dieťa vďaka tomu má možnosť lepšie nám rozumieť, jednoduhšie slová po nás ľahšie zopakuje. Takto upravená reč sa volá "reč orientovaná na dieťa". Niektoré prejavy však dieťaťu dávajú, naopak, nesprávny rečový vzor a treba si na ne dať veľký pozor. Čo teda podporuje, čo nepodporuje správny vývin reči?

Reč orientovaná na dieťa

Čo sem patrí?

Zjednodušené, detské slová, zvuky okolia: napríklad papať namiesto jesť, havo namiesto pes, kot-kot namiesto sliepka a i. Takéto slová sa ľahšie vyslovujú. Preto je pre dieťa jednoduhšie ich po dospelom zopakovať. Keď bude reč dieťaťa pripravená na výslovnosť zložitejších slov, dieťa detské slovo nahradí "dospelým".

Zdrobneliny: aj zdrobneliny patria neodmysliteľne k deťom. Nemusíte to s nimi preháňať - nemusí byť zdrobnené každé slovo a nemusíte robiť zdrobnelinu zo zdrobneliny.. je to však prirodzené a deti nimi viac upútate.

Pomalé rozprávanie a krátke vety sú v reči orientovanej na dieťa kľúčové. Ťažko by malé dieťa porozumelo rýchlo plynúcim súvetiam. Šikovný rodič hovorí krátke vety a vždy medzi nimi urobí prestávku. Čaká, či dieťa zareaguje.

Časté opakovanie tých istých slov a viet, niekedy rozšírené o novú informáciu.

Nasledovanie záujmu dieťaťa - reč orientovaná na dieťa je značne obmedzená v tom zmysle, že dospelý hovorí výlučne o veciach, ktoré sú aktuálne v strede záujmu dieťaťa. Hovorí vždy v aktuálnom kontexte, hovorí o "tu a teraz". Opisuje to, čo dieťa práve robí, čo sa deje v blízkom okolí, to, čo môžeme práve teraz vidieť, počuť, cítiť.

Časté používanie slovies, častíc, konkrétnych podstatných mien, citosloviec. Citoslovcia v tomto prípade často významovo nahrádzajú slovesá a plnovýznamové podstatné mená, napr. "bác" znamená spadlo a "brm-brm" znamená auto.

Výrazná artikulácia, výrazná intonácia, spevavá melódia, ktoré dieťa zaujmú.

Rozmanité neverbálne prejavy, ktoré doprevádzajú reč: grimasy, gestá, pohyby rúk, či celého tela, dotyky dieťaťa.


Reč orientovaná na dieťa

Čo sem rozhodne nepatrí?

Maznavá reč! Šušľanie, akékoľvek vynechávanie hlások, či nahrádzanie ich inými. Žiadne: "Ňuňuňu moja mavinká, ďobve ši ša vyšpinkava?" ! Pri deťoch, a to aj úplne najmenších, treba artikulovať správne a zrozumiteľne, inak by sme im ponúkali nesprávny rečový vzor, ktorý by po nám mohli začať nesprávne napodobňovať. Komolenie slov do reči orientovanej na dieťa rozhodne nepatrí. Nepatria sem ani vymyslené slová (pokiaľ ich dieťa nevymyslelo samé), nesprávna gramatika, zdrobneliny zdrobnenín, či gramaticky nesprávne tvary slov. Nepatria sem však ani ťažké výrazy, odborné a cudzie slová, dlhé súvetia a rýchle prehovory.

Ak Vaša rodina používa niektoré nevhodné slová, nezúfajte. Určite robia niečo aj správne - napríklad majú pútavú intonáciu a pestré gestá, ktorými dieťa zaujmú. Tak by stačilo "reč orientovanú na dieťa" iba trošku vyladiť. Povedze im priamo a bez výčitiek, čo a prečo sa Vám na ich správaní voči deťom nepáči a nezabudnite spomenúť aj to, čo podľa Vás robia dobre. Čoskoro nájdete potrebné pochopenie.

Ak sa chcete naučiť viac o "reči orientovanej na dieťa" a o tom, ako vyladiť svoju reč pri deťoch, ktoré sa oneskorujú v reči, informujte sa o kurze pre rodičov "Nehovorí? Nečakajte!".

Mgr. Jana Pečarková


Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!