Môže moje dieťa pozerať anglické rozprávky?

22.01.2024

Príbehy 2 mamín: jednej som odpovedala ÁNO!, druhej NIE! Obe maminky mali dieťa vo veku 2,5 roka. Prvá mama...

Prvá mama 

žila niekoľko rokov v Anglicku, kde opatrovala deti a vie rozprávať plynule po anglicky. Teraz žijú s manželom slovákom na Slovensku, doma rozprávajú po slovensky. Chcela by však, aby sa jej dcérka naučila rozprávať po anglicky čo najskôr a rozmýšľala nad nejakým druhom bilingvizmu. Zatiaľ svojej dcérke púšťa rozprávky v angličtine a spoločne ich pozerajú. Poradila som jej, aby si urobili takéto "anglické okienko" pravidelne, vždy v tú istú dobu. Aby rozprávky vyberala podľa náročnosti deja, slovnej zásoby, množstva hovorenej reči. Aby si rozprávku pozreli spolu a mama aby sa do pozerania aktívne zapájala, komentovala dej. Aby sa potom porozprávali o tom, čo videli. Poradila som jej tiež, aby skúsila počas tejto "anglickej hodinky" rozprávať IBA po anglicky. Aby zapojili aj riekanky a pesničky v angličtine.

Je potrebné vybrať rozprávku na vhodnej rečovej úrovni. Je vhodné, ak sa do pozerania aktívne zapojíte.

Druhá mama 

púšťala synovi rozprávky v angličtine pomerne pravidelne. Jej syn však rozprával nezrozumiteľne. Hovoril iba niekoľko slov, ktoré nespájal do viet. Rozprávať vedel dlho, ale iba takou "svojou rečou", ktorej nik nerozumel. Občas sme v nej začuli nejaké slovenské, či anglické slovo. Niekedy som mala pocit, že počujem aj "anglický prízvuk", či celú anglickú frázu, ktorá sa však k danej situácií nehodila. Očný kontakt nadviazal, ale neudržal. Maminka vedela, že dieťa rozpráva málo, no tešila sa, že sa aspoň naučilo po anglicky. Vedelo vymenovať po anglicky zvieratká aj farby a nikdy sa nepomýlilo. Mamine som vysvetlila, že napriek tomu nemusí všetkým tým anglickým slovám skutočne rozumieť: veď ich predsa hovorí hocikedy, nepoužíva ich vtedy, keď sú vhodné. Vysvetlila som jej zásady bilingvizmu i to, aká je pre vývin reči dôležitá sociálna interakcia, ktorú televízia neposkytuje. Navrhla som, aby anglické rozprávky nateraz úplne zakázali - môžu ich zatiaľ nahradiť jednoduchými slovenskými, ale i to iba na obmedzenú dobu. Televíziu by mali čo najviac vymeniť za živú sociálnu interakciu - skutočné rozhovory so skutočnými ľuďmi. A najmä som mame odporučila navštíviť logopéda.

Deťom, ktoré sa v reči už oneskorujú, budú rozprávky v inom jazyku na vývin ich reči pôsobiť nepriaznivo.

Dobre zvážte, či a koľko televízie svojmu dieťaťu pustíte; v akom veku; a v akom jazyku. Ak si nie ste istí, či sa Vaše dieťa oneskoruje v reči, prečítajte si tento článok, alebo navštívte logopéda. Ak sa Vaše dieťa v reči oneskoruje, kurz pre rodičov by pre Vás mohol byť vhodným riešením. Je založený na zahraničných programoch, ktorých efektivita je preukázaná. U nás ho oceňujú mnohí rodičia a teraz ho ponúkam aj Vám.

Prajem Vám rozprávkové spoločné chvíle s Vaším dieťatkom! :-)

Mgr. Jana Pečarková

Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!