List pani učiteľke

17.03.2024

Milá pani učiteľka! Náš Miško k Vám práve nastúpil do škôlky. Je veľmi šikovný, múdry a má rád deti. Oneskoruje sa však v reči a preto mu niekedy nie je dobre rozumieť. Chcem sa s Vami podeliť o pár rád, ako mu môžete pomôcť začleniť sa do kolektívu. Starostlivo sme ich s pani logopedičkou vybrali:

Nepoukazujte na jeho inakosť

 • Neupozorňujte a nenapomínajte ho.

 • Neopravujte jeho slová, ani od neho nežiadajte, aby sa opravil.

 • Nehovorte pred deťmi o tom, že je nejakým spôsobom iný, že naňho treba čakať, že mu zle rozumieť a pod.

 • Nedajte mu pocítiť, že je zlým rozprávačom. Dovoľte, aby videl, že sa ho vždy snažíte vypočuť a pochopiť, i keď je to zrovna náročné.

 • Ak mu nerozumiete, vyhnite sa negatívnym hodnoteniam. Požiadajte ho, aby to povedal znovu, inak, povedal o tom viac, ukázal Vám, čo chce.

 • Neposkytujte mu špeciálne úľavy. Je šikovný a múdry, problémy má iba v reči. V obliekaní, maľovaní, skladaní a i. od neho očakávajte rovnaké výkony ako od jeho rovesníkov. Pokiaľ je to potrebné, pri úlohách vyžadujúcich slovné vyjadrenie, mu jednoducho doprajte viac času na odpoveď.

Hovorte s ním jednoduchšie

 • Keď s ním hovoríte, podíďte bližšie a skloňte sa k nemu, aby Vám dobre rozumel.

 • Hovorte jednoducho. Používajte jednoduché slová a krátke vety. Dlhé inštrukcie rozdeľte na niekoľko častí.

 • Hovorte pomaly. Po každej vete chvíľu počkajte.

 • Na jeho odpoveď čakajte dlhšie ako pri iných deťoch. Prosím, nehovorte ďalej, ani nad ním nemávnite rukou. Naozaj počkajte a uvidíte, že sa to mnoho krát vyplatí!

Pomôžte mu vyjadriť sa

 • Nevyžadujte od neho vždy len hovorenú odpoveď. Pochváľte ho aj za gesto, či ukázanie. Stačí, ak dáte najavo, že ste pochopili.

 • Povzbuďte ho k tomu, aby Vám veci povedal inak: pohľadom, ukázaním, gestom, kresbou..

 • Interpretujte jeho pokusy o komunikáciu a potvrďte ich. Ak ukáže prstom do kuchyne, napríklad, povedzte: Už si hladný. Ak ukáže na okno, povedzte: Chcel by si ísť von, alebo: Prší. Vonku prší. - podľa toho, čo chcel asi svojím gestom povedať.

 • Nerobte všetko zaňho a nedajte mu všetko ihneď - počkajte, kým Vám naznačí, čo potrebuje.

Zapájajte ho do kolektívnych hier

 • Zapájajte ho do hier, v ktorých sa deti musia striedať.

 • Zapájajte ho do hier, v ktorých sa nemusí hovoriť (skladanie, kreslenie, športové úkony a i.)

 • Zapájajte ho do hier, ktoré hrávate v škôlke pravidelne (ranné kolečko, Ide pešek dokola a i.) . Keďže ich dobre pozná, jednoduchšie sa, aj slovne, zapojí.

 • Pridávajte ho do skupín k deťom, ktoré sú rečovo na približne rovnakej úrovni, i keď sú mladšie.

S pozdravom,

Miškova maminka


TENTO TEXT MôŽETE VOĽNE KOPÍROVAŤ. Môžete z neho podľa potreby niečo vymazať alebo doplniť.

STIAHNITE SI VERZIU VO FORMÁTE .DOC

Niektoré prehliadače Vám môžu tvrdiť, že súbor, ktorý sa chystáte stiahnuť, môže byť nebezpečný. Je to technická chyba, pokúsim sa ju čoskoro odstrániť. Súbor dokumentu .doc je bezpečný, neobsahuje žiadne vírusy. Ak chcete, nechajte si ho pred otvorením skontrolovať Vašim antivírusovým programom, alebo si text jednoducho skopírujte z obrazovky.

Prajem Vám veľa pekných príhod zo škôlky :-)

Mgr. Jana Pečarková


Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!