Moje dieťa po mne nechce opakovať. Je to problém?

15.03.2024

Toto je jedna z pomerne častých otázok rodičov. Je pritom dôležité špecifikovať ju bližšie. Čo presne znamená "nechce opakovať" a o dieťa v akom veku sa jedná?


Dieťa sa nechce opraviť

Niekedy sa takto vyjadrujú rodičia detí medzi 3 a 6-tym rokom, ktoré vedia vysloviť niektorú hlásku ale nepoužívajú ju. Rodičia ich opravia ("Nie lyba, ale ryba. Povedz RRRyba."), ale dieťa to po nich nezopakuje.

Tieto deti slovo nezopakujú spravidla aspoň z jedného z týchto dôvodov: je to ťažké - je to otravné. Buď sa novú hlásku naučili nedávno a hoci ju vedia povedať samostatne ("Rrrrrr!!"), povedať ju v slove je omnoho ťažšie! Keďže to dieťa nevie alebo si nie je isté, slovo po rodičovi nezopakuje. Alebo ste dieťa práve vyrušili v tom, ako Vám rozprávalo, že bolo so strýkom na rybách! Bol to úžasný zážitok plný vzrušujúcich emócií. Ale Vás to vôbec nezaujíma! Vás zas zaujíma iba to, či vie povedať nejaké hlúpe "rrrr"... tak vieš čo, mama? Nepoviem Ti R a nepoviem Ti ani ako bolo na tých rybách!

Tipy ako reagovať:

Nenúťte dieťa opakovať a rozhodne ho neprerušujte, keď Vám chce rozprávať o niečom dôležitom. Pozorne počúvajte to, čo Vám hovorí, nie ako to hovorí. Budujete si tak s dieťaťom blízky vzťah, čo Vám môže prísť vhod, ak od neho neskôr budete chcieť cielený nácvik a tréning. Verte v jeho prirodzený vývin a choďte mu príkladom - sami pekne rozprávajte. Dajte si pozor, aby ste od dieťaťa neočakávali priveľa. Mohli by ste ho tým demotivovať. Ak ste si však istí, že danú hlásku vie vo väčšine slov vysloviť správne, iba ju nepoužíva, skúste si na tréning nájsť spoločný čas, o ktorom sa vopred dohodnete. Dieťa bude vedieť, že bude opravované v konkrétnych situáciach, v konkrétnom čase, nie neustále. Môžete do toho zapojiť hru. Zahrajte si napríklad kvarteto: budete hovoriť: "pRRRosím si A-štyRRRi, pRRRosím si B-tRi" a podobne. Ak sa dieťa pomýli, kartičku mu nedáte. A ak sa občas pomýlite aj vy, bude to o to väčšia zábava! ;-)


Učíme ho opakovaním

"Aká je to farba? Červená. Povedz červená. Čer-ve-ná. A toto je modrá. Povedz modrá... Aká je obloha? Modrá. Zopakuj to: obloha je modrá. Aká? Modrá. No povedz modrá." a dieťa mlčí, mlčí, mlčí. Možno už zabudlo, čo to malo povedať na začiatku.. Niektoré deti tak krásne opakujú. A niektoré sú na slovné spojenie "Povedz + slovo" takmer alergické. Ide spravidla o deti medzi 2 a 5-tym rokom, ktoré sa rodičia snažia naučiť nejakú novú vec: farby, tvary, čísla...

Tipy ako reagovať:

Opakovanie je iba jeden zo spôsobom ako dieťa naučiť novú vec a zďaleka nie je ten najefektívnejší. Pri deťoch je vhodnejšie ísť príkladom, čakať, striedať sa. Niekedy pomôže už len to, ak dlhšie počkáte: "Aká je obloha?" (A tu si zahryznem do jazyka, aby som opätovne nepovedala vetu "povedz modrá" ale rátam v duchu do 10...). Niekedy pomôže, ak sa nebudete pýtať na samozrejmosti: je jasné, že obloha je modrá! Opýtajte sa radšej: "Akej farby bude auto, ktoré kreslíš?". A niekedy pomôže, ak to vôbec nesformulujete do otázky. "Aký pekný obrázok! Červené auto, modrá obloha, hnedý domček....". Dieťa sa poteší, ako ste ho pochválili, a možno samé dodá: "A žltý kvietok!". A možno nedodá nič - vy ste mu však dali hneď niekoľko príkladov, ako sa ktorá farba volá a ako sa to slovo používa. Možno Vás ním obdarí nabudúce. Vynikajúco tiež funguje striedanie. Nestojte nad dieťaťom ako prísny učiteľ a ono bude poslušným žiakom. Znížte sa na jeho úroveň a buďte mu na chvíľu partnerom. S kolegami predsa aj vy klebetíte omnoho viac ako so šéfom! Vezmite si farbičku tiež a maľujte spolu. Vy poviete: "Namaľujem žlté slniečko" a počkajte. Dieťa sa pridá na "namaľuje modrý obláčik".


Opakovacie obdobie

V určitom období majú deti veľkú tendenciu všetko opakovať. Ako malé papagáje. Niekedy sa snažia zopakovať aj celé vety alebo slovné spojenia, inokedy zopakujú iba časť slova, prvú alebo poslednú slabiku. Opakujú bezprostredne po Vás. A to nie len slová, ale aj činy: keď utierate stolík, dieťa vezme handričku a utiera tiež. Keď sa obúvate, dieťa si prinesie svoju papučku, alebo sa snaží "obuť si" Vašu veľkú topánku. Toto obdobie intenzívneho opakovania je najzreteľnejšie od počiatkov zámernej komunikácie až po obdobie, kedy deti začínajú rozprávať svoje prvé krátke, 2-3-slovné vety. Pri normálnom vývine reči teda medzi 8 mesiacmi a 2 rokmi.

Tipy ako reagovať:

Pokiaľ Vaše dieťa v tomto období opakuje veľmi málo a zároveň badáte aj iný problém, napríklad oneskorovanie sa v reči, či netradičné správanie, môže to znamenať, že vývin Vášho dieťaťa neprebieha celkom tak, ako by mal. Ak máte "tušáka", pochybnosti alebo podozrenie, je vždy vhodné obrátiť sa na odborníka. Vaše podozrenie Vám potvrdí alebo vyvráti a vy budete pokojnejšie spávať.

Ak sa Vaše dieťa v tomto období oneskoruje v reči, možno by práve pre Vás bol vhodný kurz pre rodičov, ktorého efektivitu ocenili už mnohí rodičia, ktorých deti sa oneskorujú v reči.

Naopak, je vítané, ak deti so zdravým vývinom vhodne stimulujete práve v tomto období. Je to citlivé obdobie, v ktorom "nasávajú" tak veľa informácií! Deti v tomto období opakujú spontánne, samé od seba a nemá zmysel ich k opakovaniu vyzývať. Stimulovať ich môžete takto:

Rozprávajte zreteľne, čisto a pomaly, aby mali väčšiu možnosť po Vás slová správne zopakovať. Vždy zvoľte radšej kratšie než dlhšie vety, aby im ľahšie porozumeli. Keď sa s dieťaťom rozprávate, snažte sa, aby Vaša tvár bola na jednej výškovej úrovni s Vašou - bude Vám lepšie vidieť na pery, lepšie Vás bude počuť a ľahšie bude môcť opakovať. Často komentujte, čo práve robíte. "Kúpime rožky. Ešte kúpime paradajky. A jogurtík, mňam mňam!" Aj keby ste sa mali cítiť zvláštne, akoby ste sa "rozprávali sami so sebou" - veď dieťa ešte nehovorí... To nevadí! Ono rozumie a vníma omnoho viac, ako sa Vám môže zdať! Všimnite si, že dieťa s Vami komunikuje aj inak ako slovami: ukazuje, pozerá sa určitým smerom, smeje sa, potiahne Vás za rukáv... všetku túto komunikáciu oceňte a interpretujte "Tam? Chceš ísť tam? Čo tam je? Lopta? Jééj! Lopta, gól!". Nenúťte dieťa hovoriť a radšej počkajte, kým Vám ukáže, čo chce. Robte spolu činnosti, ktoré dieťa zaujímajú. Ono bude opakovať po Vás a vy môžete opakovať po ňom, ako v zrkadle :-)  


Mgr. Jana Pečarková

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!