Norma, patológia a tabuľky

15.01.2024

NORMÁLNY. Slovo tak často skloňované a tak často nenávidené. Žiaden samozvaný znalca Vám nemôže tvrdiť, čo je, a čo nie je normálne. Ak však o "norme" hovoríme v logopédií, medicíne, či iných vedných odboroch, jedná sa o výlučne matematický pojem. Ktorý nám môže často pomôcť odhaliť problém už v jeho začiatkoch.


Normálny vývin reči

Vývin dieťaťa je veľmi individuálny a dynamický. Takmer nikdy neprebieha "podľa tabuliek". Jedno zdravé dieťa môže dosiahnuť istý medzník o 2 mesiace skôr, iné o 2 mesiace neskôr. Tak môžeme aj medzi deťmi rovnakého veku badať výrazné odchýlky, aj v rozmedzí pol roka, a pritom vývin oboch detí môže spadať pod "normálny". Niektoré, ešte nehovoriace deti, majú potrebu "bľabotať" celý deň. Iné sú skôr tiché a prehovoria len vtedy, keď na to majú dôvod. Obe skupiny však môžu mať v repertoári svojej slovnej zásoby rovnaký počet slov. Jedno dieťa môže v jednej oblasti vývinu (napríklad v reči) napredovať o 2 mesiace dopredu naproti tabuľkám, a v inej (napr. v motorike) zas o 2 mesiace dozadu. V istom období môže to isté dieťa pôsobiť, že jeho reč výrazne nenapreduje a onedlho na to sa "rozbehnúť" a odrazu, v duchu hesla: "čo deň, to nové slovo", predbehnúť svojich rovesníkov. Často môžeme sledovať i rozdiely medzi starším a mladším súrodencom. Toto všetko patrí k prirodzeným odchýlkam zdravého vývinu. Netreba si preto z "tabuliek" robiť ťažkú hlavu. Tabuľky totiž hovoria o jednom čísle, o matematickom priemere. Omnoho dôležitejším kritériom je rozmedzie normy.


Trochu o matematike

Matematická NORMA sa počíta z "normálnej populácie", teda z veľmi veľkého súboru náhodne vybraných ľudí. Jav, ktorý sa skúma, musí byť presne definovaný. Rovnako aj kritériá, podľa ktorých sa jav meria, prípadne podľa ktorých sa vyberajú ľudia do takejto vzorky (pri deťoch je to napríklad vek). Pokiaľ je to možné, výsledky sa zoradia pod tzv.: "Gaussovu krivku", podľa ktorej sa dá vypočítať "norma". Uprostred je matematický priemer. "Priemernou", alebo aj "normálnou" populáciou sa označuje rozmedzie + a - 1 tzv. "štandardná odchýlka" (SD) od stredu. Štandarná odchýlka sa opäť určuje presne matematicky podľa daného skúmaného súboru. Do tohto rozmedzia patrí veľmi veľké percento ľudí - v zásade viac ako 50%. Ako vidíte, je to otázkou presnej matematiky. "Normu" a "patológiu" však neoddeľuje tenká čiara. V rozmedzí - 1 až - 2 štandardné odchýlky sa nachádza "podpriemerná", prípadne "riziková" populácia. V rozmedzí + 1 až + 2 štandardné odchýlky zas "nadpriemer". Za "patológiu" sa v tomto prípade pokladajú až tí, ktorí spadajú pod hranicu - 2 štandardné odchýlky. Ak teda vo vývinových tabuľkách nájdete, že v 1,5 roku dieťa hovorí približne 67 slov, jedná sa o priemer. Rovnako "v norme" bude, ak ich hovorí 130 alebo len 25. A to už je pomerne veľké rozmedzie, o ktorom Vám tabuľka nič nepovie.

SD - štandardná odchýlka


Kedy vývin neprebieha správne?

Vývin môže oproti známym tabuľkám prebiehať aj o niekoľko mesiacov popredu, či pozadu. Je úplne v poriadku, ak dieťa začne chodiť v 10 mesiacoch, ako aj v 14 mesiacoch. Spozornieť však určite treba, ak sa vývin oneskoruje o 6 mesiacov a viac. O nesprávnom vývine nám hovoria aj iné javy, napríklad "stagnácia" - teda ak dieťa dlhodobo nevykazuje žiaden vývinový posun, alebo "regres" - ak dieťa celkom prestane robiť vec, ktorú už vedelo a nahradí ju vývinovo jednoduchšou. Vývin musí ísť vždy dopredu. Keď sa dieťa naučí chodiť, prestane štvornožkovať. Keď sa naučí slovo, prestane používať gesto. Môže sa však k jednoduhším formám niekedy vrátiť. Napríklad: dieťa už vie chodiť, ale keď ide po schodoch, či po teréne, ktorý vyhodnotí za náročný, "pomôže" si štvornožkovaním. Alebo dieťa, ktoré už hovorí slová, si často "vypomôže" tým, že zároveň používa aj mnoho gest. Toto je prirodzené a robíme to aj my dospelí. Napríklad, keď čítame text a narazíme na ťažké cudzie slovo, začneme si ho slabikovať. Ak by však dieťa celkom prestalo chodiť a začalo len štvornožkovať; či celkom prestalo hovoriť a začalo len ukazovať, niečo určite neprebieha tak, ako by malo a je vhodné navštíviť detského neurológa.


Záverom

Pretože vývin dieťaťa je veľmi individuálna a dynamická záležitosť, netreba sa zbytočne vývinovými tabuľkami stresovať, pravidelne ich sledovať a skúmať, či ich dieťa spĺňa. Nakoľko je vývin individuálny, jednotlivé deti medzi sebou rozhodne netreba porovnávať. Zbytočne by sme tým vyplašili a zneisteli rodičov a najbližších. A pohoda najbližších je pre zdravý vývin predsa veľmi potrebná. Netreba však takéto "tabuľky" a "normy" chápať ani ako nepriateľov. Často sú to pomocníci, ktorí nám pomôžu orientačne odsledovať rozmedzie normálneho vývinu a práve vďaka tabuľkám a normám môžeme riziko dostatočne skoro identifikovať. Ak máte podozrenie, že vývin Vášho dieťaťa neprebieha správne, vždy vyhľadajte odborníka, ktorý Vaše dieťa nebude porovnávať s inými deťmi na ihrisku, či s tabuľkami, ale bude vedieť jeho vývin zhodnotiť celkovo, aj v rozmedzí presnej matematickej normy.


Ak máte dieťa oneskorujúce sa v reči, kurz pre rodičov "Nehovorí? Nečakajte!" je pre Vás možno tým správnym riešením!

Mgr. Jana Pečarková

Zanechajte nám e-mail a dostávajte upozornenia o článkoch a informáciách.

Nehovorí? Nečakajte! kurz pre rodičov a ďalšie materiály
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!